Logo TV Graphics
 Mgr. Slavomír Kočí - TV GRAPHICS, Nový Malín 569, 788 03, mobil: 608 883 111 e-mail: info@2pir.eu


Pracovní sešity do matematiky pro 2. stupeň základní školy a víceletá gymnázia

Vstup do elektronické podoby PS - příklady převedeny do pdf. souborů.

Starší vydání - dle RVP ZV (používané do šk. roku 2013/2014)

Pracovní sešit pro 6. ročník dle osnov MŠMT Pracovní sešit pro 7. ročník dle osnov MŠMT
Pracovní sešit pro 8. ročník dle osnov MŠMT Pracovní sešit pro 9. ročník dle osnov MŠMT


Nejnovější Vydání č.1 _ sešity dle doporučených osnov MŠMT

TV Graphics 2023