Logo TV Graphics
 Mgr. Slavomír Kočí - TV GRAPHICS, Nový Malín 569, 788 03, mobil: 608 883 111 e-mail: info@2pir.eu


Řešené pracovní sešity pro učitele - pdf. soubor
 
Podle Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání (RVP ZV)
dle DOPORUČENÝCH osnov MŠMT
- Řešené pracovní sešity vydáváme pouze v elektronické podobě formátu .pdf .
- Zasíláme mailem nebo přes úschovnu.
- .pdf formát přečtou volně šiřitelné programy (např. Adobe Reader)
- Je možné si sešit vytisknout, používat s interaktivní tabulí, na tabletu nebo počítači.
- Elektronický sešit je možné objednat pouze na jméno nebo školu.
- Každá stránka je opatřena vodotiskem s adresou zákazníka.
- Škole stačí 1 pdf. pro libovolný počet učitelů!

Ukázka 9. ročník strana 141
Ukázka 9. ročník strana 109
Ukázka 8. ročník strana 231
Ukázka 8. ročník strana 83
Ukázka 7 ročník strana 6
Ukázka 7. ročník strana 71
Ukázka 6. ročník strana 89
Ukázka 6. ročník strana 165
Elektronické sešity s řešením průběžně školám při každé objednávce AKTUALIZUJEME!

TV Graphics 2023