Logo TV Graphics
 Mgr. Slavomír Kočí - TV GRAPHICS, Nový Malín 569, 788 03, tel.: 581 110 592, mobil: 608 883 111 e-mail: info@2pir.eu


Řešené pracovní sešity pro učitele - CD
 
Podle Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání (RVP ZV)
dle DOPORUČENÝCH osnov MŠMT
- Řešené příklady vydáváme pouze v elektronické podobě na CD ve formátu .pdf.
- .pdf formát přečtou volně šiřitelné programy (např. Adobe Reader)
- Je možné si sešit vytisknout, používat s interaktivní tabulí, na tabletu nebo počítači.
- Elektronický sešit je možné objednat pouze na jméno nebo školu.
- Každá stránka je opatřena vodotiskem s adresou zákazníka.
- Škole stačí 1 CD pro libovolný počet učitelů!

Ukázka 7 ročník strana 6
Ukázka 7. ročník strana 71
Ukázka 6. ročník strana 89
Ukázka 6. ročník strana 165
Opravy ke dni 6. 12. 2015
6. ročník
14.9.2012
str. 12/7d
9000-17000-400-800=6100 mm
26.10.2012
str. 23/7
Upřesněné zadání s jediným řešením.
6.10.2013
str. 44/C-27
Výsledek 80 kelímků 60=240:4 (1 kelímek 3/4 litru) 240:3=80 kelímků
14.2.2013
str. 103/14
K číslu 10 soudělná: 2 4 5 6 8 12 14 15 16 18 20 22 24 28 30
K číslu 15 soudělná: 3 5 6 9 10 12 18 20 21 24 30
7. ročník
2.10.2013
str. 22/17
Výsledek: 7 různých obdélníku + 1 čtverec 1x144 2x72 3x48 4x26 6x24 8x18 9x16 12x12
28.2.2013
str. 83/5c
9 os souměrnosti: 3x spojnice středů protilehlých stěn + 6x spojnice středů protilehlých hran
23.2.2014
str. 86/A-3a
6. příklad: řešení 32/135
27.12.2012
str. 102/3i
Výsledek: 4/25
23.2.2014
str. 117/B-28a
první teploměr ukazuje -7°C, rozdíl: 11°C, průměr: -1,5°C
13.10.2013
str. 124/A-6
V odpovědi patří 23. (místo chybného 15)
23.2.2014
str. 139/A-2a)
Výsledek druhého příkladu: 2/5
13.10.2013
str. 146/A-5
V posledním sloupci tabulky odchylka -42 (místo chybného -22)
23.2.2014
str. 221/A-8
Výsledek pouze číslo (měna Kč - chybně)
31.1.2014
str. 224/A-3
Řešení: 82x275=22 550g=22,5 kg
31.1.2014
str. 225/A-8
Řešení: 14 248,50 Kč
6.12.2015
str. 233/C-15
Řešení: (2,4 . 1,20) . (46 . 1,12) = 148,4 tun
8. ročník
23.2.2014
str. 8/A-11c)
Jmenovatel složeného zlomku: 23/12 Výsledek příkladu: 17/23
7.1.2015
str. 89/3/3ř.
Výsledek po zaokrouhlení: 2 000 000
2.11.2013
str. 95/C-27
první řádek: řešení -2-(-9)-8-1-16=-2+9-25=7-25=-18
23.2.2014
str. 98/A-1p)
Výsledek: 16
1.12.2013
str. 98/A-2i)
Řešení: 40 : 2 = 20
23.2.2014
str. 101/A-3c)
místo řešení p : q správně má být p : g
23.2.2014
str. 107/A-12d
Správné řešení: -4x+2y+2
23.2.2014
str. 111/A-1b)
Správné řešení: 8z . 2z2 = 16z3
23.2.2014
str. 111/A-2a)
-3xy2 . x = -3x2y2
22.2.2015
str. 112/12a)
4. řádek chyba, správně +4x2y3
2.3.2014
str. 114/A-23d
2u2+2u-14u-14=2u2-12u-14
2.3.2014
str. 115/A-25b
a2-ab+a+ab-b2+b=a2+a-b2+b
2.3.2014
str. 116/A-31b
7y-8
2.3.2014
str. 117/34-l
-2a2+20a-32
2.3.2014
str. 120/A-3a
Zkouška pro x = 2: P=3.2-4=6-4=2
28.2.2015
str. 121/6b
5.řádek: rs.(r+s-rs)
28.2.2015
str. 121/7a)
1.řádek: 4c.(2a2-5b)
10.10.2015
str. 132/4
správný výsledek: o = 6a - 4
10.10.2015
str. 133/3d)
3xyz2.(3x+4)
9. ročník
2.11.2014
str. 63/11a
2řádek: 6y-8+4y+7=10y-1
14.3.2015
str. 117/12
t=154:60=2h 34min. Odpověď: Ve vzdálenosti 112 km budou v 9h 4 minuty.
Elektronické sešity s řešením průběžně školám při každé objednávce CD AKTUALIZUJEME!

TV Graphics 2018